Vores protesetyper

Herunder kan du blive klogere på vores forskellige typer af tandproteser

IMMEDIATPROTESEN

Din første tandprotese - immediatprotesen

Immediatprotesen laves i forvejen, så du ikke skal gå tandløs. Det hele planlægges i samarbejde med din tandlæge. Efter tandudtrækning sker der nogle store forandringer af gummen. Pasform og fastholdelse bliver dårlig i løbet af nogle dage eller uger, og protesen skal derfor rettes eller underfores flere gange i løbet af de kommende cirka 6 måneder.

Vi giver dig en fast pris på immediatprotesen inkl. de kommende omkostninger, så der ikke kommer nogle økonomiske overraskelser.

Ved immediatprotese skal du indstille dig på følgende:

• Flere kontroleftersyn og tilpasninger i helingsperioden
• Længere tilvænningsperiode mht. at tygge og evt. tale
• Større risiko for tryksår i helingsperioden
• Større omkostninger end en almindelig protese pga. tilpasninger og rebasering (eller fornyelse af protese efter ca. et halv år)

Tandprotese
Delprotese med stål

DELPROTESE

Delprotese med stålstel – Når du mangler nogle tænder

Hvis du har mistet nogle tænder, kan du få lavet en delprotese som erstatning. Det er en aftagelig protese, som holdes på plads af bøjler. Som regel kan denne type protese fint holde sig på plads, når du tygger, men den skal ud og skylles efter hvert hovedmåltid. Stålstellets store styrke gør, at vi kan lave protesen, så den ikke fylder ret meget i munden.

En delprotese er en aftagelig protese, som holdes på plads af bøjler.

DELPROTESE

DuraFlex delproteser

I nogle tilfælde kan vi tilbyde at lave delprotesen i DuraFlex-materiale, hvilket er et stærkt og fleksibelt materiale, som udmærker sig ved, at bøjleelementerne er mindre synlige. Ofte kombinerer vi stålet med DuraFlex-materialet, så vi opnår den bedste kosmetiske løsning og samtidig udnytter metallets store styrke og lille volumen.

Dura flex protese
Helprotese

HELPROTESE

Helproteser – Når du mangler alle tænder

Hvis du skal have fjernet alle dine tænder – eller allerede mangler alle dine naturlige tænder i overmunden og/eller undermunden, kan vi lave en hel-protese til dig.

Overmundsprotesen kan normalt suge sig fast ved det vakuum, der opstår i ganen, når protesen passer præcist. Dette vakuum er dog meget forskelligt fra patient til patient afhængig af gummens højde og konsistens. Man kan desværre sjældent opnå et vakuum ved en hel undermundsprotese. Derfor er den normalt vanskeligere at styre, når man tygger og taler.

NATURTRO TÆNDER

Tandprotese – lavet efter billede

Vi laver ofte og helst tandprotesen efter dine billeder fra dengang, du havde dine naturlige tænder. Det gør ikke noget, at billederne er meget gamle – bare vi kan se tænderne i et smil. Vi kan også efterligne tand og tandstillingen efter den gamle tandprotese, så du ikke ændrer udseende med den nye protese.

Vi afprøver først tandopstillingen i voks, så vi er sikre på at resultatet bliver, som du ønsker.

helprotese efter billede
Støbning af tandprotese

AFTRYK

Aftryksteknik - med minimum af ubehag

Ved at lave en vokskopi af din gamle protese, som vi herefter benytter til aftryk, får du 80% mindre aftryksmateriale i munden. Det føles kort sagt meget mindre ubehageligt.

STÆRK GANE

Titaniumgane

En normal akrylgane er 2,5 mm. tyk. Ved at benytte en ganeplade i titanium bliver tykkelsen kun 0,8 mm. Altså kun 1/3 af akrylganens tykkelse. Det betyder, at du mærker mindre til at have protesen i munden. Og når protesen sidder i munden, er titaniumpladen gemt oppe i ganen, så den ikke ses. Titanium leder desuden både kulde og varme, hvorimod akryl virker isolerende. Derfor mærker man bedre varmen og kulden fra maden, når man har titaniumgane.
Sidst men ikke mindst er titanium ca. 10 gange så stærkt som akryl. Du er dermed sikret, at protesen ikke knækker.

En titaniumgane fylder meget mindre og er cirka 10 gange stærkere end akryl.

Vi afprøver først tandopstillingen i voks, så vi er sikre på at resultatet bliver, som du ønsker.

Titaniumgane
Den naturlige tandprotese

NATURTRO

Den naturlige tandprotese

Vi er i stand til at bygge tandprotesen op, så både tænder og det kunstige gummemateriale ser helt naturligt ud. Der bliver lagt meget arbejde i at lave overgangen mellem tænder og tandkød så naturtro med lidt tilbagetrækning af tandkødet mellem tænderne, så smilet ikke bliver kompakt og kunstigt.

Håndværksmæssigt kræver det væsentlig mere tid og omhyggelighed end at lave en traditionel tandprotese, men resultatet taler for sig selv. At lave tandkødsefterligning er et tilvalg, som du kan tage.

UNDERMUNDSPROTESE

Den vanskelige undermundsprotese

Måske har du hørt om – eller kender selv til – at en undermundsprotese kan løfte sig, når du taler og tygger.

Dette sætter mange begrænsninger i dagligdagen og kan give en dårlig livskvalitet. Det bedste, vi kan anbefale i en sådan situation, er at indsætte implantater, som holder protesen på plads. Men, hvis du ikke ønsker implantater, er den næstbedste løsning, at vi fremstiller din nye undermundsprotese efter en speciel aftryksteknik, som kaldes “fransk aftryk”.

Her er det din munds bevægelser, som bestemmer udformningen af tandprotesen. På den måde kommer undermundsprotesen til at ligge mere stille ved tale og tygning end ved en traditionel fremstillingsteknik.

Tandprotese
implantater

IMPLANTAT

Hvem kan få implantater?

Alder er ingen begrænsning for implantatbehandling. For at vurdere, om implantatbehandling kan lade sig gøre, skal du til undersøgelse hos en tandlæge, som er specialiseret i implantatbehandling. Her vil tandlægen tale med dig om dit generelle helbred, medicin mv. samt tage et røntgenbillede af kæbeknoglen. Du vil herefter bliver fortalt, om behandlingen kan lade sig gøre, hvilket det heldigvis oftest kan. Du vil samtidig få en pris på implantat- behandlingen, og vi kan herefter hos MinTandtekniker give dig en fast pris på protesebehandlingen. Undersøgelsen er naturligvis helt uforpligtende!

Det er en god idé at få implanter, inden gummerne svinder for meget.

Hvor mange implantater skal der til?
Det er veldokumenteret at 2 implantater er nok til at fastholde en protese i underkæben. I overkæben skal der altid 4 implantater til.

IMPLANTAT

Hvorfor få implantater hvis protesen fungerer godt?

Kæbeknoglen vil langsomt svinde ind, når tænderne er fjernet. Det gør, at du synker sammen i ansigtet, og at knoglen svækkes.

Ved at sætte implantater ind, bevares og styrkes kæbeknoglen. Det er derfor en god ide at få implantater, mens knoglen er god og stadig har tilstrækkelig styrke. Også selvom protesen fungerer tilfredsstillende.

Det vil den ikke blive ved med, og det kan senere være svært at sætte implantater i, når knoglen er forsvundet.

implantater undermund

BRO

Omdannelse fra protese til aftagelig bro

Protesen kan omdannes til en aftagelig bro, når den understøttes af implantater (kunstige rødder). Den kan udformes, så tænderne ser meget naturlige ud, og er meget bedre at tygge med. Et flot smil og en god tyggefunktion giver øget livskvalitet. Dette er dokumenteret af utallige undersøgelser. Og overfor andre mennesker betyder det meget at kunne sige, at man har en bro i stedet for en protese.

Tandtekniker værktøj
Implantat

BEDRE TYGGEFUNKTION

Implantatbehandling og øget tyggefunktion

Når du har en protese, er der en del fødevarer, du giver afkald på, som du tidligere kunne tygge, da du havde dine naturlige tænder. Dette vil nogle påstå, at du vænner dig til, men sådan bør det ikke være!

Med implantater kan du tygge meget hårdere fødevarer end med en løs protese. Dette giver større livskvalitet, og mulighed for en sundere livsstil, og derved et bedre helbred. Det kan man aldrig blive for gammel til!

TANDLÆGEBESØG

Tandlægeskræk

Måske har du mistet dine tænder på grund af frygten for smerter ved tandlægebesøg. De tandlæger, som vi arbejder sammen med, er dog specialiserede i at afhjælpe tandlægeskræk ved hjælp af tålmodighed, forståelse og moderne udstyr. Dette gør, at implantatbehandlingen altid udføres smertefrit.

Selve indsættelsen af 2 implantater tager kun cirka én time og foregår helt smertefrit under lokalbedøvelse. Et par Panodil-piller efterfølgende er normalt tilstrækkeligt til at dulme din ømhed efter behandlingen.
 Som regel synes vores patienter, at det største minus ved behandlingen er, at den ikke blev udført mange år tidligere!

mand protese
Tandprotese

SUNDHED

Forbedret sundhed

Det er vigtigt for din sundhed, at maden bliver tygget tilstrækkeligt.

Dårlig tygge-funktion medfører ofte mave/tarm-problemer og dårlige kostvaner. Implantater giver dig mulighed for at kunne tygge ubesværet og dermed leve sundt. Og man taler også bedre og mere sikkert med en aftagelig bro på implantater.

PRIS

Hvad koster protesen?

Som du kan se, har vi mange forskellige typer af proteser og mange forskellige muligheder at tilbyde dig. Du bliver derfor nødt til at få en undersøgelse og samtale på en af vores klinikker, for at vi kan give dig et fast pristilbud. Undersøgelsen er ganske gratis og uforpligtende.