Persondatapolitik hos MinTandtekniker

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos MinTandtekniker.
 
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
 
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. På hjemmesiden anvender vi desuden cookies, så vi kan optimere din oplevelse med os.
 
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.
 
MinTandtekniker indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
 
– Besøger vores hjemmeside
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
– Køber vores ydelser
 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.mintandtekniker.dk er MinTandtekniker Århus ApS, Park Allé 15, 1. tv., 8000 Aarhus C, cvr nr. 39704307
 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine kontaktoplysninger indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Vi bruger desuden dine oplysninger såsom navn og e-mailadresse i forbindelse med markedsføring, hvis du eksplicit har givet os samtykke til det.
 
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på markedsføring) vil blive slettet ca 30 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.
 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
 
Vi har vores hjemmeside hos one.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.
 
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
 
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata
 
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
 
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse aarhus@mintandtekniker.dk.