Uddannelsen starter med et halvt års grundforløb på tandlægeskolen. Herefter skal eleven finde en elevplads, hvor eleven er i praktik 2 gange et halvt år samt på tandteknisk skole i København i 2 gange et halvt år. Herefter er man så Klinisk Tandtekniker Assistent. De fleste fortsætter så på Tandlægeskolen i Aarhus i 2 år for at blive Autoriseret Klinisk Tandtekniker. Så alt i alt tager uddannelsen 4,5 år.

Min Tandtekniker personalet