Tandproteser / Tænder

1) Din første tandprotese – immediatprotesen

Immediatprotesen laves i forvejen, så du ikke skal gå tandløs. Det hele planlægges i samarbejde med din tandlæge. Efter tandudtrækning sker der nogle store forandringer af gummen. Pasform og fastholdelse bliver dårlig i løbet af nogle dage eller uger, og protesen skal derfor rettes eller underfores flere gange i løbet af de kommende cirka 6 måneder.

Vi giver dig en fast pris på immediatprotesen inkl. de kommende omkostninger, så der ikke kommer nogen økonomiske overraskelser.

2) Delprotese med stålstel– Når du mangler nogle tænder

Hvis du har mistet nogle tænder, kan du få lavet en delprotese som erstatning. Det er en aftagelig protese, som holdes på plads af bøjler. Som regel kan denne type protese fint holde sig på plads, når du tygger, men den skal ud og skylles efter hvert hovedmåltid (se afsnittet om ”Renholdelse”). Stålstellets store styrke gør, at vi kan lave protesen, så den ikke fylder ret meget i munden.

En delprotese er en aftagelig protese, som holdes på plads af bøjler

DuraFlex delproteser

I nogle tilfælde kan vi tilbyde at lave delprotesen i DuraFlex-materiale, hvilket er et stærkt og fleksibelt materiale, som udmærker sig ved, at bøjleelementerne er mindre synlige. Ofte kombinerer vi stålet med DuraFlex-materialet, så vi opnår den bedste kosmetiske løsning og samtidig udnytter metallets store styrke og lille volumen.

3) Helproteser – Når du mangler alle tænder

Hvis du skal have fjernet alle dine tænder – eller allerede mangler alle dine naturlige tænder i overmunden og/eller undermunden, kan vi lave en hel-protese til dig. 
Overmundsprotesen kan normalt suge sig fast ved det vakuum, der opstår i ganen, når protesen passer præcist. Dette vakuum er dog meget forskelligt fra patient til patient afhængig af gummens højde og konsistens. Man kan desværre sjældent opnå et vakuum ved en hel undermundsprotese. Derfor er den normalt vanskeligere at styre, når man tygger og taler.

Tandprotese – lavet efter billede

Vi laver ofte og helst tandprotesen efter dine billeder fra dengang, du havde dine naturlige tænder. Det gør ikke noget, at billederne er meget gamle – bare vi kan se tænderne i et smil.
Vi kan også efterligne tand og tandstillingen efter den gamle tandprotese, så du ikke ændre udseende med den nye protese.

Vi afprøver først tandopstillingen i voks,
så vi er sikre på at resultatet bliver, som du ønsker.

Aftryksteknik – med minimum af ubehag

Ved at lave en vokskopi af din gamle protese, som vi herefter benytter til aftryk, får du 80% mindre aftryksmateriale i munden. Det føles kort sagt meget mindre ubehageligt.

Titaniumgane

En normal akrylgane er 2,5 mm. tyk. Ved at benytte en ganeplade i titanium bliver tykkelsen kun 0,8 mm. Altså kun 1/3 af akrylganens tykkelse. Det betyder, at du mærker mindre til at have protesen i munden. Og når protesen sidder i munden, er titaniumpladen gemt oppe i ganen, så den ikke ses. Titanium leder desuden både kulde og varme, hvorimod akryl virker isolerende. Derfor mærker man bedre varmen og kulden fra maden, når man har titaniumgane.
Sidst men ikke mindst er titanium ca. 10 gange så stærkt som akryl. Du er dermed sikret, at protesen ikke knækker.

En titaniumgane fylder meget mindre og er cirka 10 gange stærkere end akryl.

Den naturlige tandprotese

Vi er i stand til at bygge tandprotesen op, så både tænder og det kunstige gummemateriale ser helt naturligt ud. Der bliver lagt meget arbejde i at lave overgangen mellem tænder og tandkød så naturtro med lidt tilbagetrækning af tandkødet mellem tænderne, så smilet ikke bliver kompakt og kunstigt. Håndværksmæssigt kræver det væsentlig mere tid og omhyggelighed end at lave en traditionel tandprotese, men resultatet taler for sig selv. At lave tandkødsefterligning er et tilvalg, som du kan tage.

Med Den Naturlige Tandprotese er resultatet tæt på dine egne naturlige tænder.

Den vanskelige undermundsprotese

Måske har du hørt om – eller kender selv til, at en undermundsprotese kan løfte sig, når du taler og tygger. Dette sætter mange begrænsninger i daglig- dagen og kan give en dårlig livskvalitet. Det bedste vi kan anbefale i en sådan situation er at indsætte implantater, som holder protesen på plads. Men, hvis du ikke ønsker implantater, er den næstbedste løsning, at vi fremstiller din nye undermundsprotese efter en speciel aftryksteknik, som kaldes “fransk aftryk”. Her er det din munds bevægelser, som bestemmer udformningen af tandprotesen. På den måde kommer undermundsprotesen til at ligge mere stille ved tale og tygning end ved en traditionel fremstillingsteknik.

Hvis din undermundsprotese løfter sig, når du taler eller tygger, kan vi enten indsætte implantater eller fremstille en ny undermundsprotese med en helt specielt teknik.

4) Implantater

Hvem kan få implantater?

Alder er ingen begrænsning for implantatbehandling. For at vurdere, om implantatbehandling kan lade sig gøre, skal du til undersøgelse hos en tandlæge, som er specialiseret i implantatbehandling. Her vil tandlægen tale med dig om dit generelle helbred, medicin osv., samt tage et røntgenbillede af kæbeknoglen. Du vil herefter få at vide, om behandlingen kan lade sig gøre, hvilket det heldigvis oftest kan. Du vil samtidig få en pris på implantat- behandlingen, og vi kan herefter hos MinTandtekniker give dig en fast pris på protesebehandlingen. Undersøgelsen er naturligvis helt uforpligtende!

Det er en god ide´ at få implanter, inden gummerne svinder for meget
Hvor mange Implantater skal der til?
Det er veldokumenteret at 2 implantater er nok til at fastholde en protese I underkæben. I overkæben skal der altid 4 implantater til.

Hvorfor få implantater hvis protesen fungerer godt?

Kæbeknoglen vil langsomt svinde ind, når tænderne er fjernet. Det gør, at du synker sammen i ansigtet, og at knoglen svækkes. Ved at sætte implantater ind, bevares og styrkes kæbeknoglen. Det er derfor en god ide at få implantater, mens knoglen er god og stadig har tilstrækkelig styrke. Også selvom protesen fungerer tilfredsstillende. Det vil den ikke blive ved med, og det kan senere være svært at sætte implantater i, når knoglen er forsvundet.

Omdannelse fra protese til aftagelig bro

Protesen kan omdannes til en aftagelig bro, når den understøttes af implantater (kunstige rødder). Den kan udformes, så tænderne ser meget naturlige ud, og er meget bedre at tygge med. Et flot smil og en god tyggefunktion giver øget livskvalitet. Dette er dokumenteret af utallige undersøgelser. Og overfor andre mennesker betyder det meget at kunne sige, at man har en bro i stedet for en protese.

Et flot smil og en god tyggefunktion giver øget livskvalitet.

Implantatbehandling og øget tyggefunktion

Når du har en protese, er der en del fødevarer, du giver afkald på, som du tidligere kunne tygge, da du havde dine naturlige tænder. Dette vil nogle påstå, at du vænner dig til, men sådan bør det ikke være! Med implantater kan du tygge meget hårdere fødevarer end med en løs protese. Dette giver større livskvalitet, og mulighed for en sundere livsstil, og derved et bedre hel- bred. Det kan man aldrig blive for gammel til!

Tandlægeskræk

Måske har du mistet dine tænder på grund af frygten for smerter ved tandlægebesøg. De tandlæger, som vi arbejder sammen med, er dog specialiserede i, at afhjælpe tandlægeskræk ved hjælp af tålmodighed, forståelse og moderne udstyr. Dette gør, at implantatbehandlingen altid ud- føres smertefrit.

Selve indsættelsen af 2 implantater tager kun ca. én time og foregår helt smertefrit under lokalbedøvelse. Et par Panodil piller efterfølgende er nor- malt tilstrækkeligt til at dulme din ømhed efter behandlingen.
Som regel synes vores patienter, at det største minus ved behandlingen er, at den ikke blev udført mange år tidligere!

Sundhed

Det er vigtigt for din sundhed, at maden bliver tygget tilstrækkeligt. Dårlig tygge-funktion medfører ofte mave/tarm problemer og dårlige kostvaner. Implantater giver dig mulighed for at kunne tygge ubesværet og dermed leve sundt. Og man taler også bedre og mere sikkert med en aftagelig bro på implantater.

Min Tandtekniker Aarhus klinik